Harikatha - Music Academy

Harikatha

Date & Time Endowment Main Artist Violin Mridangam Upa Pakka Vadhyam Endower
07.05.2024
6.00 – 7.30 p.m.
Harikatha Rajagopal Hari C S Chinmayi Trichy S G Venkatraman Endowment instituted by Sri Maruthi Bhakta Samajam Trust in memory of Srirangam Shri V.S. Venkataramana Rao