96th Annual Concerts & Academic Sessions - Dec 16th, 2022 - Music Academy

96th Annual Concerts & Academic Sessions – Dec 16th, 2022

96th Annual Concerts – Dec 16th, 2022

Time Musicians
9.00 am – 11.30 am
(Senior – Morning)
Vyasarpadi G.Kothandaraman (Nadaswaram)
Pazhayaseevaram G Kalidass (Nadaswaram Support)
Chittoor R. Devarajulu (Nadaswaram Support)
Veliyampakkam V.M. Palanivel (Tavil)
Adyar D. Senthilkumar (Tavil)

11.45 a.m. – 1.15 p.m
(Junior)
R. Ratipriya (Vocal)
Anuthama Murali (Violin)
K.P. Arjun Sundaram (Mridangam)
1.30 p.m – 3.30 p.m
(Sub Senior)
Archana & Aarathi (Vocal)
Nagercoil K.Anand (Violin)
Thirucherai Kaushik Rajagopal (Mridangam)
Somnath Roy (Ghatam)
4.00 p.m – 6.30 p.m
(Senior – Evening I)
Aishwarya Vidhya Raghunath (Vocal)
Aditi Krishnaprakash (Violin)
Srivanchiyam R.Sriram (Mridangam)
Papanasam S.Sethuraman (Kanjira)
6.45 p.m. – 9.15 p.m.
(Senior – Evening II)
R.Ashwath Narayanan (Vocal)
Charulatha Ramanujam (Violin)
B.C.Manjunath (Mridanagam)
Perukkavu P.L.Sudheer (Ghatam)

Academic Sessions – Dec 16th, 2022

Lecdem No. Time Speaker Topic
8.00 – 8.25 a.m. Students of Advanced School of Carnatic Music
Lecdem 1 8.30 – 10.00 a.m. Dr. Ritha Rajan Sangita Kalanidhi TM Thiyagarajan, a Centenary Tribute