95th Annual Concerts (Digital) 2021

Tue Dec 28, 2021

Time Musicians
3.15 p.m. – 4.15 p.m.
(Junior)
Brinda Manickavasakam (Vocal)
M.Srikanth (Violin)
S.Gomathi Shankar (Mridangam)
Free
Watch Now
4.30 p.m. – 5.30 p.m.
(Sub – Senior)
Vasudha Ravi (Vocal)
Madurai M.Vijayaganesh (Violin)
Srivanchiyam R.Sriram (Mridangam)
Free
Watch Now
5.45 p.m. – 7.15 p.m.
(Senior – Evening I)
Sangita Kalanidhi Sanjay Subrahmanyan (Vocal)
S.Varadarajan (Violin)
Neyveli B.Venkatesh (Mridangam)
N.Guruprasad (Ghatam)
Paid
Buy Tickets
7.30 p.m. – 9.00 p.m.
(Senior – Evening II)
Trichur Brothers – Ramkumar Mohan (Vocal)
Trichur Brothers – Srikrishna Mohan (Vocal)
H.N.Bhaskar (Violin)
Praveen Sparsh (Mridangam)
Nerkunam Dr.S.Sankar (Kanjira)
Paid
Buy Tickets