Events

Annual Conference and Concerts - Day 15

Dec 29, 2017
Dec. 29,2017 Fri 9.00 am - 11.30 am AT THE TTK Auditorium
Manda Sudharani (Vocal)
V.V.Srinivasa Rao (Violin)
Tumkur Ravishankar (Mridangam)
Udupi Balakrishnan (Ghatam)
Dec. 29,2017 Fri 11.45 a.m - 1.15 p.m AT THE TTK Auditorium
Venkata Nagarajan (Vocal)
Mysore Sangeeta (Violin)
Thirucherai R.Kaushik Rajagopal (Mridangam)
Dec. 29,2017 Fri 1.30 p.m - 3.30 p.m AT THE TTK Auditorium
Sriranjani Santhanagopalan (Vocal)
Trivandrum Sampath (Violin)
Sumesh S.Narayan (Mridangam)
N.Rajaraman (Ghatam)
Dec. 29,2017 Fri 4.00 p.m - 6.30 p.m AT THE TTK Auditorium
Kunnakkudy M.Balamurali Krishna (Vocal)
Nishanth Chandran (Violin)
Tiruvarur Bhakthavatsalam (Mridangam)
K.V.Gopalakrishnan (Kanjira)
Dec. 29,2017 Fri 6.45p.m - 9.15p.m AT THE TTK Auditorium
Visakha Hari - Harikatha
B.Anantha Krishnan (Violin)
S.J.Arjun Ganesh (Mridangam)
Trichy K.Murali (Ghatam)

 

Lecture demonstrations

Lecdem No Time Speaker Topic
29.12.2017 – Friday
Lecdem 1 8.05 am - 8.50 am Vidvān Mysore V.
Subramanya – Vidvān S.Sankar
B.V.K. Shastri Centenary
Lecdem 2 9.00 am - 10.00 am Dr Premeela Gurumurthy Tanjavur style of Harikatha
Pālghāt Anantarāma Bhāgavatar (150 years)
Tirupazhanam Pancāpakésa Śāstri (150 years)