Events

Annual Conference and Concerts - Day 13

Dec 27, 2018
Dec. 27,2018 Thu 9.00 am - 11.30 am AT THE TTK Auditorium
Maharajapuram S.Ramachandran (Vocal)
C.N.Chandrashekhar (Violin)
Thumkur Ravishankar (Mridangam)
Coimbatore V.Mohanram (Ghatam)
Dec. 27,2018 Thu 11.45 a.m - 1.15 p.m AT THE TTK Auditorium
V.Venkata Nagarajan(Vocal)
Pappu Gyandev (Violin)
S.Gomathi Shankar (Mridangam)
Dec. 27,2018 Thu 1.30 p.m - 3.30 p.m AT THE TTK Auditorium
Sriranjani Santhanagopalan (Vocal)
K.P.Nandini(Violin)
Vijay B.Natesan (Mridangam)
Dec. 27,2018 Thu 4.00 p.m - 6.30 p.m AT THE TTK Auditorium
Sangita Kalanidhi Sanjay Subrahmanyan (Vocal)
S.Varadarajan (Violin)
Neyveli B.Venkatesh (Mridangam)
K.V.Gopalakrishnan (Kanjira)
Dec. 27,2018 Thu 6.45p.m - 9.15p.m AT THE TTK Auditorium
Sherthalai K.N.Renganatha Sharma(Vocal)
T.K.V.Ramanujacharlu (Violin)
Shertallai R.Ananthakrishnan (Mridangam)
Payyanur T.Govindprasad (Moharsing)

 

Lecture demonstrations

Lecdem No Time Speaker Topic
27.12.2018 – Thursday
Lecdem 1 8.05 am - 9.00 am Vidwan Rama Chakkyar
Vidwan Kaladharan Viswanath
Chakkyar Koothu
Lecdem 2 9.05 am - 10.00 am Dr. Arimalam Padmanabhan Vannams in Kamba Ramayanam