Sangita Kala Acharya

This award was instituted in 1993 and is given to those who have contributed by bringing several disciples to the concert platform. Two senior musicians/preceptors are given this award each year.

Sangita Kala Acharya

 • 2018

  • Vidvan Thanjavur R Ramadas
  • Vidushi K Omana Kutty

 • 2017

  • Vidwan V Kamalakar Rao
  • Vidushi Radha Namboodiri

 • 2016

  • Rudrapatnam Brothers - Vidwan R.N. Thyagarajan and
  • Vidwan R.N Tharanathan
  • Prof. K Venkataramanan

 • 2015

  • Vidushi Mysore G.N. Nagamani Srinath
  • Vidvan T.H Subash Chandran

 • 2014

  • Vidvan Mangad Shri. K. Natesan
  • Vidushi Smt. Almelu Mani

 • 2013

  • Vidvan D. Pasupathi
  • Vidushi Kalyani Sharma

 • 2012

  • Vidvan J Venkataraman
  • Vidushi T Rukmini

 • 2011

  • Vidushi Smt. Neela Ramgopal
  • Vidushi Smt. Rama Ravi

 • 2010

  • Vidushi Smt. Suguna Varadachari
  • Vidushi Smt. Rhadha

 • 2009

  • Vidvan Trivandrum Shri. R. Venkataraman
  • Vidushi NS Jayalakshmi

 • 2008

  • Vidvan Shri Mavelikkara K Velu Kutty Nair
  • Vidushi Smt. Sarada Hoffman

 • 2007

  • Vidvan Shri B. Krishnamoorthy
  • Vidvan Shri V. Subramanyam

 • 2006

  • Vidvan C.V Chandrasekhar
  • Vidushi Seetha Rajan

 • 2005

  • Vidvan B.V Raman
  • Vidushi Seethalakshmi Venkatesan

 • 2004

  • V.P. Dhananjayan
  • Smt. Rukmani Rajagopalan

 • 2003

  • Vidvan M.S. Anantharaman
  • Natya Acharya Adyar K. Lakshman

 • 2002

  • Vidushi Kalpakam Swaminathan
  • Prof. T.R. Subramaniam
  • Vidvan Nookala Chinna Satyanarayana

 • 2001

  • Vidvan Kumbhakonam M. Rajappa Iyer
  • Vidushi Sulochana Pattabhi Raman

 • 2000

  • Vidvan Shri S. Ramachandran
  • Vidushi Ranganayaki Rajagopalan

 • 1999

  • Vidvan Shri RS. Narayana swamy
  • Vidvan Shri Chingleput Ranganathan

 • 1998

  • Vidvan Shri K.S. Krishnamurthy
  • Kallidaikurichi H. Mahadeva Bhagavatar

 • 1997

  • Vidvan Shri S.R. Janakiraman
  • Vidvan Shri T.H. Vinayak Ram

 • 1996

  • Brahma Shri T.S. Balakrishna Sastrigal
  • Vidvan Thanjavur V. Sankara Iyer

 • 1995

  • Vidushi T. Muktha
  • Shri T.S. Parthasarathy

 • 1994

  • Vidvan C.S. Krishna Iyer
  • Vidvan S. Rajam

 • 1993

  • Vidvan Titte Krishna Iyengar
  • Vidvan Sandhyavandanam Srinivasa Rao