December Music Festival

Dec.22, Sun 2019

Time Conference / Concert
9.00 am – 11.30 am Sangita Kalanidhi R Vedavalli (Vocal)
Dr R Hemalatha (Violin)
K Arun Prakash (Mridangam)
11.45 a.m. – 1.15 p.m S Malaavika (Vocal)
Shraddha Ravikumar (Violin)
Karthik Ganeshraman (Mridangam)
1.30 p.m – 3.30 p.m J B Sruthi Sagar (Flute)
Madurai M Vijayaganesh (Violin)
R.Akshay Ram (Mridangam)
G Venkatesh (Moharsing)
4.00 p.m – 6.30 p.m Sangita Kalanidhi Sudha Ragunathan (Vocal)
Embar S Kannan (Violin)
Patri Satishkumar(Mridangam)
R Raman (Moharsing)
6.45p.m. – 9.15p.m Dr Pantula Rama (Vocal)
M S N Murthy (Violin)
N Manoj Siva (Mridangam)
D V Venkata Subramaniam (Ghatam)

View December 2019 Schedule