December Music Festival

Dec.30, Mon 2019

Time Conference / Concert
9.00 am – 11.30 am U P Raju and Nagamani (Mandolin Duet)
V V Srinivasa Rao (Violin)
Bangalore V Praveen (Mridangam)
Perukkavu P L Sudheer (Ghatam)
11.45 a.m. – 1.15 p.m Sujit Nayak (Flute)
Nagercoil K Anand (Violin)
Sai Nivaeithan Ravichandra (Mridangam)
1.30 p.m – 3.30 p.m Adithya Prakash (Vocal)
K P Nandini (Violin)
ChidambaramS Balashankar (Mridangam)
Sumana Chandrashekar (Ghatam)
4.00 p.m – 6.30 p.m K Gayatri (Vocal)
L Ramakrishnan(Violin)
Poongulam Subramaniam (Mridangam)
H Prasanna (Ghatam)
6.45p.m. – 9.15p.m Jayanthi Kumaresh (Veena)
K U Jayachandra Rao (Mridangam)
Trichy S Krishnaswamy(Ghatam)

View December 2019 Schedule