December Music Festival

Dec.26, Thur 2019

Time Conference / Concert
9.00 am – 11.30 am Saraswathi Vidyarthee (Vocal)
Kumbakonam M R Gopinath (Violin)
Madipakkam Suresh (Mridangam)
H Sivaramakrishnan (Ghatam)
11.45 a.m. – 1.15 p.m V Venkatanagarajan (Vocal)
Pappu Gyandev (Violin)
T Nikshith (Mridangam)
1.30 p.m – 3.30 p.m Vignesh Ishwar (Vocal)
Vittal Rangan (Violin)
Akshay Anand (Mridangam)
G Ananthakrishnan (Kanjira)
4.00 p.m – 6.30 p.m Sangita Kalanidhi Aruna Sairam (Vocal)
Vittal Ramamurthy (Violin)
J Vaidhyanathan (Mridangam)
Dr S Karthick (Ghatam)
6.45p.m. – 9.15p.m Sandeep Narayan (Vocal)
R Raghul (Violin)
Sangita Kalanidhi Umayalpuram K Sivaraman (Mridangam)
U N Giridhar Udupa (Ghatam)

View December 2019 Schedule