96th Annual Concerts & Academic Sessions- Dec 25th, 2022 - Music Academy

96th Annual Concerts & Academic Sessions- Dec 25th, 2022

96th Annual Concerts

Time Musicians
9.00 am – 11.30 am
(Senior – Morning)
Mysore M. Nagaraj & Mysore M. Manjunath (Violin Duet)
Thiruvaarur Bakthavathsalam (Mridangam)
Vaikom Gopalakrishnan (Ghatam)
11.45 a.m. – 1.15 p.m
(Junior)
Rakshita Ramesh (Veena)
Ambur S.Padmanabhan (Mridangam)
S. Hari Kishore (Kanjira)
1.30 p.m – 3.30 p.m
(Sub Senior)
S.Mahathi (Vocal)
Shreya Devnath (Violin)
Rohit Prasad (Mridangam)
S.Shri Sainath (Ghatam)
4.00 p.m – 6.30 p.m
(Senior – Evening I)
Ranjani & Gayatri (Vocal)
L.Ramakrishnan (Violin)
K.Sai Giridhar (Mridangam)
V.Anirudh Athreya (Kanjira)
6.45 p.m. – 9.15 p.m.
(Senior – Evening II)
Dr.Pantula Rama (Vocal)
M.S.N.Murthy (Violin)
V.V.Ramanamurthy (Mridangam)
B.S.Purushotham (Kanjira)

Academic Sessions

Lecdem No. Time Speaker Topic
Lecdem 1 8.00 – 8.50 a.m. Vidushi Sujatha Vijayaraghavan accompanied by Vidushi Amrita Murali Anantha Bharatiyin Sri Bhagavata Kirtanai, Dasama Skandam
Lecdem 2 8.55 – 9.45 a.m. Dr Rama. Kausalya accompanied by Vidushi Madhuvanthi Badri The compositions of Kavi Kunjara Bharathi