96th Annual Concerts & Academic Sessions – Dec 21st, 2022

96th Annual Concerts

Time Musicians
9.00 am – 11.30 am
(Senior – Morning)
Shertalai Dr.K.N.Renganatha Sharma (Vocal)
Avaneeswaram S.R. Vinu (Violin)
Shertallai R.Ananthakrishnan (Mridangam)
Udupi Srikanth (Kanjira)
11.45 a.m. – 1.15 p.m
(Junior)
Krishna Ramarathinam (Vocal)
Vignesh Thyagarajan (Violin)
V.S.Raghavan (Mridangam)
1.30 p.m – 3.30 p.m
(Sub Senior)
Aditya Prakash (Vocal)
Sriram Sridhar (Violin)
R.Ramkumar (Mridangam)
G.Venkatesh (Moharsing)
4.00 p.m – 6.30 p.m
(Senior – Evening I)
K.Bharat Sundar (Vocal)
H.K.Venkatram (Violin)
Thiruvaarur Bakthavathsalam (Mridangam)
Chandrasekhara Sharma (Ghatam)
6.45 p.m. – 9.15 p.m.
(Senior – Evening II)
Sikkil C.Gurucharan (Vocal)
V.Sanjeev (Violin)
Sangita Kalanidhi Umayalpuram K.Sivaraman (Mridangam)
U.N.Giridhar Udupa (Ghatam)

Academic Sessions

Lecdem No. Time Speaker Topic
Lecdem 1 8.00 – 8.50 a.m. Vidushi Sriranjani Santhanagopalan Approaching rakti ragas through Varnams
Lecdem 2 8.55 – 9.45 a.m. Sangita Kala Acharya Rama Ravi and Vidushi Nandita Ravi The compositions of Subbaraya Sastry, an analysis