96th Annual Concerts – Dec 15th, 2022

Thur Dec 15th, 2022

Time Musicians
4.00 p.m to 5.00 p.m. MANGALA ISAI
Vengal T. Guhan (Nadaswaram)
Ayyampettai Kesavaraj (Nadaswaram)
Panapakkam G. Tamilselvan (Tavil)
Kancheepuram J. Sivamanikandan (Tavil)
5.00 p.m. INAUGURATION
7.00 p.m. to 9.30 p.m. Akkarai Sisters – S.Subhalakshmi and S. Sornalatha (Violin Duet)
N.C.Bharadwaj (Mridangam)
Dr.S.Karthick (Ghatam)