95th Annual Concerts (Digital) 2021

Mon Dec 27, 2021

Time Musicians
3.15 p.m. – 4.15 p.m.
(Junior)
S.Maalavika (Vocal)
S.Subhashree (Violin)
D.V.Sivaraman (Mridangam)
Free
Watch Now
4.30 p.m. – 5.30 p.m.
(Sub – Senior)
S.Mahathi (Vocal)
Shreya Devnath (Violin)
Rohit Prasad (Mridangam)
Free
Watch Now
5.45 p.m. – 7.15 p.m.
(Senior – Evening I)
Vishakha Hari (Harikatha)
B. Anantha Krishnan (Violin)
S. J. Arjun Ganesh (Mridangam)
B. Shree Sundarkumar (Kanjira)
Paid
Buy Tickets
7.30 p.m. – 9.00 p.m.
(Senior – Evening II)
Sangita Kalanidhi A.Kanyakumari (Violin)
L.Ramakrishnan (Violin)
K.V.Prasad (Mridangam)
B.S.Purushotham (Kanjira)
Paid
Buy Tickets