95th Annual Concerts (Digital) 2021

Sat Dec 25, 2021

Time Musicians
3.15 p.m. – 4.15 p.m.
(Junior)
V.Venkatanagarajan (Vocal)
Srividhya R.S.Iyer (Violin)
T.Nikshith (Mridangam)
Free
Watch Now
4.30 p.m. – 5.30 p.m.
(Sub – Senior)
R.Ashwath Narayanan (Vocal)
Parur M.S.Ananthakrishnan (Violin)
Akshay Anand (Mridangam)
Free
Watch Now
5.45 p.m. – 7.15 p.m.
(Senior – Evening I)
Ramakrishnan Murthy (Vocal)
R.K.Shriramkumar (Violin)
Delhi S.Sairam (Mridangam)
V. Anirudh Athreya (Kanjira)
Paid
Buy Tickets
7.30 p.m. – 9.00 p.m.
(Senior – Evening II)
K.Bharat Sundar (Vocal)
H.K.Venkatram (Violin)
Tiruvarur Bhakthavatsalam (Mridangam)
Chandrasekhara Sharma (Ghatam)
Paid
Buy Tickets