95th Annual Concerts (Digital) 2021

Wed Dec 22, 2021

Time Musicians
3.15 p.m. – 4.15 p.m.
(Junior)
Heramb & Hemanth (Flute)
Swetha Anandasivan (Violin)
Tippirajapuram Hari (Mridangam)
Free
Watch Now
4.30 p.m. – 5.30 p.m.
(Sub – Senior)
Vivek Sadasivam (Vocal)
Sandeep Ramachandran (Violin)
G.S.Nagaraj (Mridangam)
Free
Watch Now
5.45 p.m. – 7.15 p.m.
(Senior – Evening I)
Vignesh Ishwar (Vocal)
M.A.Sundareswaran (Violin)
K.Arun Prakash (Mridangam)
D.V.Venkata Subramaniyam (Ghatam)
Paid
Buy Tickets
7.30 p.m. – 9.00 p.m.
(Senior – Evening II)
Jayanthi Kumaresh (Veena)
K.U.Jayachandra Rao (Mridangam)
Trichy S.Krishnaswamy (Ghatam)
Paid
Buy Tickets