Events

Annual Conference and Concerts - Day 5

Dec 19, 2017
Dec. 19,2017 Tue 9.00 am - 11.30 am AT THE TTK Auditorium
Sugandha Kalamegam (Vocal)
Padma Shankar (Violin)
Shertallai R.Ananthakrishnan (Mridangam)
Sukanya Ramgopal (Ghatam)
Dec. 19,2017 Tue 11.45 a.m - 1.15 p.m AT THE TTK Auditorium
Sunil R.Gargyan (Vocal)
K.S.Vijay Balaji (Violin)
S.Hariharan (Mridangam)
Dec. 19,2017 Tue 1.30 p.m - 3.30 p.m AT THE TTK Auditorium
Sangeetha Swaminathan (Vocal)
Vaikom Padma Krishnan (Violin)
Kumbakonam K.Swaminathan (Mridangam)
Dec. 19,2017 Tue 4.00 p.m - 6.30 p.m AT THE TTK Auditorium
Sumitra Vasudev (Vocal)
Pakala Ramadas (Violin)
Kallidaikurichi Sivakumar (Mridangam)
Nerkunam Dr.S.Sankar (Kanjira)
V.Sai Subramaniam (Moharsing)
Dec. 19,2017 Tue 6.45p.m - 9.15p.m AT THE TTK Auditorium
S.Saketharaman (Vocal)
Nagai R.Sriram (Violin)
Sangita Kalanidhi Umayalpuram K.Sivaraman (Mridangam)
Dr.S.Karthick (Ghatam)

 

Lecture demonstrations

Lecdem No Time Speaker Topic
19.12.2017 – Tuesday
Lecdem 1 8.05 am - 8.50 am Vidvān Vaidyalingam Sundarar tēntamiẓ
Lecdem 2 9.00 am - 10.00 am Viduṣi Kavitha Devarajan Tānam – an aspect of Manōdharma Saṅgīta