Events

Annual Conference and Concerts - Day 2

Dec 16, 2017
Dec. 16,2017 Sat 9.00 am - 11.30 am AT THE TTK Auditorium
Vyasarpadi G.Kothandaraman (Nadaswaram)
Mannargudi M.R.Vasudevan (Tavil)
Kovilur K.G.Kalyana Sundaram (Tavil)
Dec. 16,2017 Sat 11.45 a.m - 1.15 p.m AT THE TTK Auditorium
R.Kashyap Mahesh (Vocal)
Sruthi Sarathy (Violin)
L.Subramanyam (Mridangam)
Dec. 16,2017 Sat 1.30 p.m - 3.30 p.m AT THE TTK Auditorium
D.B.Ashwin (Vocal)
N.C.Madhav (Violin)
Rajesh Srinivasan (Mridangam)
Dec. 16,2017 Sat 4.00 p.m - 6.30 p.m AT THE TTK Auditorium
Bharat K.Sundar (Vocal)
R.K.Shriramkumar (Violin)
Sangita Kalanidhi Umayalpuram K.Sivaraman (Mridangam)
B.Sree Sundar Kumar (Kanjira)
Dec. 16,2017 Sat 6.45p.m - 9.15p.m AT THE TTK Auditorium
Prasanna Venkataraman (Vocal)
Edapally Ajithkumar (Violin)
Trivandrum V.Balaji (Mridangam)
Coimbatore V.Mohanram (Ghatam)
Malaikkottai R.M.Deenadayalu (Moharsing)

 

Lecture demonstrations

Lecdem No Time Speaker Topic
16.12.2017 –Saturday
  8.00 am - 8.25 am Students of ASCM, Music Academy DEVOTIONAL MUSIC
Lecdem 1 8.30 am - 9.15 am Viduṣi R.S.Jayalakshmi 108 Rāga tāla mālikā of Rāmasvāmi Dīkṣitar
Lecdem 2 9.20 am - 10.15 am Viduṣi Ritha Rajan Ramnad Krishnan and his Music