Events

Annual Conference and Concerts - Day 15

Dec 29, 2018
Dec. 29,2018 Sat 9.00 am - 11.30 am AT THE TTK Auditorium
Raji Gopalakrishnan (Vocal)
Laludi Vijayalskshmi (Violin)
Madipakkam Suresh (Mridangam)
Udupi Srikanth (Kanjira)
Dec. 29,2018 Sat 11.45 a.m - 1.15 p.m AT THE TTK Auditorium
Ananya Ashok (Vocal)
Srividya R.S.Iyer (Violin)
R.Ramkumar (Mridangam)
Dec. 29,2018 Sat 1.30 p.m - 3.30 p.m AT THE TTK Auditorium
J.A.Jayanth (Flute)
M.Vijay (Violin)
K.Sai Giridhar (Mridangam)
Vellattanjoor Sreejith (Ghatam)
Dec. 29,2018 Sat 4.00 p.m - 6.30 p.m AT THE TTK Auditorium
Amrutha Venkatesh (Vocal)
Edapally Ajithkumar (Violin)
B.Ganapathyram (Mridangam)
Bhagyalakshmi M.Krishna (Moharsing)
Dec. 29,2018 Sat 6.45p.m - 9.15p.m AT THE TTK Auditorium
Visakha Hari - Harikatha
B.Anantha Krishnan (Violin)
S.J.Arjun Ganesh (Mridangam)
Trichy K.Murali(Ghatam)

 

Lecture demonstrations

Lecdem No Time Speaker Topic
29.12.2018 – Saturday
Lecdem 1 8.05 am - 9.00 am Vidushi Kalyani Ganesan Chittaswarams composed by Vainikas
Lecdem 2 9.05 am - 10.00 am Vidushi Aruna Sairam The impact of Bhajana Sampradaya on Carnatic Music