Events

Annual Conference and Concerts - Day 14

Dec 28, 2018
Dec. 28,2018 Fri 9.00 am - 11.30 am AT THE TTK Auditorium
Manda Saudharani (Vocal)
B K Raghu (Violin)
Sadgurucharan (Mridangam)
G.Ravichandran (Ghatam)
Dec. 28,2018 Fri 11.45 a.m - 1.15 p.m AT THE TTK Auditorium
Aishwarya Shankar (Vocal)
Chidambaram G.Badrinath(Violin)
B.S.Prashanth (Mridangam)
Dec. 28,2018 Fri 1.30 p.m - 3.30 p.m AT THE TTK Auditorium
G.Srikanth (Vocal)
Adithi Krishna Prakash (Violin)
K.H.Vineeth (Mridangam)
Thirunakkara K.R.Rethish (Moharsing)
Dec. 28,2018 Fri 4.00 p.m - 6.30 p.m AT THE TTK Auditorium
Bombay Jayashri Ramnath (Vocal)
H.N.Baskar(Violin)
Patri Satishkumar (Mridangam)
B.S.Purushotham (Kanjira)
Dec. 28,2018 Fri 6.45p.m - 9.15p.m AT THE TTK Auditorium
Ramakrishnan Murthy (Vocal)
R.K.Shriramkumar (Violin)
Delhi S.Sairam (Mridangam)
Udupi Sridhar (Ghatam)

 

Lecture demonstrations

Lecdem No Time Speaker Topic
28.12.2018 – Friday
Lecdem 1 8.05 am - 9.00 am Vidwan Thanjavur Ramadas Mridangam Techniques of
Sangita Kalanidhi Palghat TS Mani Iyer
Lecdem 2 9.05 am - 10.00 am Smt. Nithya Balaji and Dr. Ram Naidu Smt Vidya Shankar - a centenary tribute