Events

Annual Conference and Concerts - Day 11

Dec 25, 2018
Dec. 25,2018 Tue 9.00 am - 11.30 am AT THE TTK Auditorium
Sangita Kalanidhi T.N.Krishnan, Viji Krishnan
Natarajan & Sriram Krishnan (Violin Trio)
Tiruvarur Bhakthavatsalam (Mridangam)
Vaikom Gopalakrishnan (Ghatam)
Dec. 25,2018 Tue 11.45 a.m - 1.15 p.m AT THE TTK Auditorium
Kalyanapuram S Aravind (Vocal)
Kamalakiran Vinjumuri (Violin)
G S Nagaraj (Mridangam)
Dec. 25,2018 Tue 1.30 p.m - 3.30 p.m AT THE TTK Auditorium
R.Ashwath Narayanan (Vocal)
B.Vittal Rangan (Violin)
B.Guru Raghavendra (Mridangam)
K.Ranganathan (Ghatam)
Dec. 25,2018 Tue 4.00 p.m - 6.30 p.m AT THE TTK Auditorium
Ranjani & Gayatri (Vocal)
Charumathi Raghuraman (Violin)
Manoj Siva (Mridangam)
Chandrasekhara Sharma (Ghatam)
Dec. 25,2018 Tue 6.45p.m - 9.15p.m AT THE TTK Auditorium
Kunnakudy M Balamurali Krishna (Vocal)
B.U.Ganesh Prasad (Violin)
R.Sankaranarayanan (Mridangam)
B.Sree Sundar Kumar (Kanjira)

 

Lecture demonstrations

Lecdem No Time Speaker Topic
25.12.2018 – Tuesday
Lecdem 1 8.05 am - 9.00 am Dr. TS Sathyavathi The Vachanas of Basavanna and Akka Mahadevi
Lecdem 2 9.05 am - 10.00 am Vidushi Shanta Dhananjayan with senior
students of Bharata Kalanjali
Abhinaya Karana (Based on Bharatarnava of Nandikeswara
& Natyasastra of Bharatamuni) Positions for
Mudras & hastas with facial expressions