Events

Annual Conference and Concerts - Day 11

Dec 25, 2017
Dec. 25,2017 Mon 9.00 am - 11.30 am AT THE TTK Auditorium
Sangita Kalanidhi T.N.Krishnan, Viji Krishnan
Natarajan & Sriram Krishnan (Violin Trio)
Tiruvarur Bhakthavatsalam (Mridangam)
Vaikom Gopalakrishnan (Ghatam)
Dec. 25,2017 Mon 11.45 a.m - 1.15 p.m AT THE TTK Auditorium
Brinda Manickavasakam (Vocal)
K.V.Krishna (Violin)
Karthick Ganeshraman (Mridangam)
Dec. 25,2017 Mon 1.30 p.m - 3.30 p.m AT THE TTK Auditorium
Bharathi Ramasubban (Vocal)
Shreya Devnath (Violin)
Srivanchiyam R.Sriram (Mridangam)
Tirunakkara K.R.Rethish (Moharsing)
Dec. 25,2017 Mon 4.00 p.m - 6.30 p.m AT THE TTK Auditorium
Ranjani & Gayatri (Vocal)
H.N.Bhaskar (Violin)
Delhi Sairam (Mridangam)
Chandrasekhara Sharma (Ghatam)
Dec. 25,2017 Mon 6.45p.m - 9.15p.m AT THE TTK Auditorium
Amritha Murali (Vocal)
H.N.Bhaskar (Violin)
R,Sankaranarayanan (Mridangam)
Krishna Sriram (Ghatam)

 

Lecture demonstrations

Lecdem No Time Speaker Topic
25.12.2017 – Monday
Lecdem 1 8.05 am - 8.50 am Vidvān Udayalur
Kalyanaraman
Bhajana Sampradāya -Marudanallur Sadguru Svāmi
Lecdem 2 9.00 am - 10.00 am Vidvān Trichy Sankaran Improvisation from World Music
Perspective and India's Contribution and
influence on Global Music