Events

Annual Conference Concerts - Sadas

Jan 01, 2018
Jan.1,2018 Mon 11.45 a.m - 1.15 p.m AT THE TTK Auditorium
Dushyanth Sridhar (Harikatha)
Anahita Apoorva (Vocal Support)
Pappu Gyandev (Violin)
A.V.Manikandan (Mridangam)
Jan.1,2018 Mon 3.45 - 4.45 p.m AT THE TTK Auditorium
MANGALAISAI
Natchiarkoil N.R.P.Ravichandran & Party - Nadaswaram
Jan.1,2018 Mon 5.00 p.m AT THE TTK Auditorium
SADAS
Jan.1,2018 Mon 7.00 p.m to 9.15 p.m AT THE TTK Auditorium
SPECIAL PROGRAMME
Sengottai Hari Bhagavathar & Party - Nama Sankirthanam