Events

Annual Conference and Concerts - Day 7

Dec 21, 2017
Dec. 21,2017 Thu 9.00 am - 11.30 am AT THE TTK Auditorium
Neyveli Santanagopalan (Vocal)
Delhi P.Sunderrajan (Violin)
V.Kamalakar Rao (Mridangam)
S.V.Ramani (Ghatam)
Dec. 21,2017 Thu 11.45 a.m - 1.15 p.m AT THE TTK Auditorium
Sushma Somasekharan (Vocal)
Sindhu Suchetan (Violin)
B.Sai Shankar (Mridangam)
Dec. 21,2017 Thu 1.30 p.m - 3.30 p.m AT THE TTK Auditorium
Vignesh Ishwar (Vocal)
M.Vijay (Violin)
Trivandrum G.Babu (Mridangam)
Trivandrum R.Rajesh (Ghatam)
Dec. 21,2017 Thu 4.00 p.m - 6.30 p.m AT THE TTK Auditorium
Sikkil C.Gurucharan (Vocal)
H.K.Venkatram (Violin)
H.S.Sudhindra (Mridangam)
V.Suresh (Ghatam)
Dec. 21,2017 Thu 6.45p.m - 9.15p.m AT THE TTK Auditorium
Gayathri Venkataraghavan (Vocal)
B.V.Raghavendra Rao (Violin)
B.Sivaraman (Mridangam)
D.V.Venkata Subramaniyam (Ghatam)